Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

 

SENGETI,   29 JANUARI 2021

KEPALA

dto

H. AFIF UDIN, SKM, MKM

Pembina (IV/a)

NIP. 197112121991031004